GALERİ SELVİN

Galeri Selvin 1985 tarihinde Selvin Cuhruk Gafuroğlu tarafından Ankara'da Bestekar Sok. 61/A Kavaklıdere adresinde kuruldu. Kuruluş amaçlarını ve hedeflerini sanatı tüm dallarıyla (resim, heykel, özgün baskı, seramik) tanıtmak ve yaygınlaştırmak olarak belirledi. O günden bu güne bu hedeflerin belirlediği yolda, değişen tüm ekonomik, siyasal ve toplumsal hareketliliğe rağmen sanat adına özveri ile çalışmalarına Ankara'dan sonra 2006 yılında İstanbul'da Arnavutköy'de açtığı galeride devam ediyor.

2013 yılında da Bebek Arnavutköy Caddesi'nde heykel galerisi kuruldu. Bu galeride yalnızca heykel sergileri yapılmaktadır.

Bahsettiğimiz süreci artık kalıplaşan bir deyimle "dile kolay" olarak tanımlayabiliriz. Sanatı ülke genelinde kendine düşen küçük bir yüzölçümü içinde nefes aldırmaya çalışan galeri ve bu mesleğe gönülden bağlı kişiler için atılan her adım verilen özveriler hiç de o kadar kolay olmamıştır.

Ülkemizde "galeri" olgusunun veya "resim piyasası" olarak adlandırdığımız maddi oluşumun çok fazla gerilere gitmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sanattan bahsederken nedense "maddi" olgunun vurgulanması ilk bakışta yadırgansa da özellikle sanatı yaşatmayı görev olarak yüklenen kişiler / mekanlar için gereklilik gösteriyor.

"Sanat Nedir?" sorusuna karşılık Sanat Tarihi'nde verilen yanıtların sayfalarca uzayıp giden karşılaştırmalı irdelemelerine karşılık özet olarak varılan sonuç; "Hoşa giden bağlantılar ortaya koyma çabalarının somutlaşan duyumları" olmuştur. Bu kısa tanımlamaya karşılık sanat olgusunun geniş bir zaman dilimine yayılan bir kavram olduğunu ve toplumun istekleri ile beğenilerinin belirlediği yönde geliştiğini de vurgulamamız gerekmektedir. Çeşitli dönemlerde ve coğrafyalarda yaşayan toplumlar, siyasal,ekonomik ve sosyal yapılarıyla sanatı biçimleyerek; bu kavrama değişik bakış açılarının çok renkli anlamlarını yansıtmışlardır. Böylece sanatın anlamını "güzellik ülküsü" çerçevesinde tanımlamaya çalışan Yunan filozoflarıyla başlayan kuram yaratma çabaları günümüze kadar süre gelmiştir.Bu çabaların topluma aktarılması daha başka bir deyişle sunulması aracılığını ise sanatçılar üstlenmişlerdir. Sanatçılar,kendi içsel duyumlarının itici gücü karşısında biçimlenen yaratılarını yeni olgularla birleştirip topluma sunarak, toplumdaki bireyleri düşünmeye yöneltme çabası içinde olmuşlardır. Modern sanat akımlarının hareketlendiğiki bu hareketlilik artık demokratikleşmeye başlayan toplumların saray himayesinden kurtulan sanatçılarının bağımsızlık göstergeleridir. 1900 'lü yılların başlangıcında, sanatçının sanat yaratma çabaları sonucunda ortaya koyduğu yapıtlarının alım - satımını gerçekleştirebilecek kurumların oluşumuna tanık olmaktayız: Sanat Galericileri ve yeni bir meslek dalı olarak Sanat Galericiliği...

Sanatçının,yaşamına ve sanatına tanıklık eden galerilerin resim / heykel alım - satımı gibi görünür hedeflerinin dışında aslında bir çatı altında toplamaya çalıştığı en önemli işlevi, geleceğe aktarılacak kültürel hareketliliğin hedeflenen biçimde oluşmasını amaçlamaktır. Sanat Galerileri toplumla sanatçı arasında bir köprü görevi görmektedir. Ülkemizde 1940'lı yıllarla birlikte canlanmaya başlayan sanat galerilerinin sayısı günümüze kadar artarak devam etmiş ve sergi açma/sergi kapama gibi ticari kaygıların dışında, toplumun kültürel benliğinin oluşumuna katkıda bulunmuşlardır. Sanat Galerileri, sanatçıların yapıtları aracılığıyla topluma gönderdikleri mesajları, anlatmak veya vurgulamak istedikleri iyi yada aykırı olayların iletilmesi misyonunu üstlenmektedir. Bu misyonun yerine getirilmesi aşamasında ise hoşgörü, saygı ve fedakarlık gibi duygusal paylaşımlar çoğu zaman ticari çabaların önünde yer almaktadır. Bu hedeflenen amaçların bilinciyle Galeri Selvin, geçen yıllara rağmen ilk günlerin heyecanını sanatçıyla ve sanatseverle paylaşıp, aralıksız sanatı soluyarak ayakta durmayı başardı. Atılan tohumun yeşeren her yaprağı bir sergi, açan her çiçeği kazanılan bir sanat dostu oldu. Zamanın alıp götürdüğü her yaprak, Bedri Rahmi - Eren Eyüboğlu, Turan Erol, Naile Akıncı, Kristin Saleri, Ruzin Gerçin, Mehmet Pesen, Selim Turan, Cihat Burak, Adnan Varınca, Neşet Günal, Avni Arbaş, Mürşide İçmeli, Aliye Berger, Nejad Devrim, Zühdü Mürüdoğlu, Abidin Elderoğlu, Abidin Dino, Hoca Ali Rıza, Süleyman Saim Tekcan, Duran Karaca, Hamza İnanç, Leman Tantuğ, Nur Koçak, Mevlüt Akyıldız, Can Göknil, Berna Türemen, Gencay Kasapçı, Feridun Oral, Nejdet Vergili ile gerçekleştirilen sergilerle kurulan dostlukların izlerini taşımaktadır.

Galeri Selvin 1985 yılından beri "Sanata, Sanatçıya ve Sanatsevere" en iyiyi, en doğruyu sunma çabasıyla -tıpkı bir çocuğu hayata hazırlar gibi- aynı titizlikle bir sanat ortamı yaratmış olmanın gururunu taşımaktadır. Ayrıca, Nejdet Vergili'nin, Hamdi Gökova'nın, Eda Tekcan Tomba'nın, Feridun Oral'ın Ankara'daki ilk sergilerine ev sahipliği yapmıştır. Başkent'teki sanat etkinliklerini desteklemek ve sanat çevresinin tüm bireylerinin sanatla kucaklaşabileceği bir mekan yaratma çabasını pekiştirmek için yurt dışında yaşayan Türk ve yabancı sanatçıların yapıtlarından oluşan sergiler düzenlemek de Galeri Selvin'in hedefleri içerisinde yer almıştır. Bu bağlamda Belçika'dan Mehmet Aydoğdu, Fransa'dan Mümtaz Çeltik, Almanya'dan Seyyit Bozdoğan, Almanya'dan Micha Kloth, Yunanistan'dan Martin Krastev, Azerbaycan'dan Amiran Tevzadze, Bulgaristan'dan Mitko Dinev ve İtalyan sanatçılar: Federico Severino, Ugo Riva, Guiseppe Tirelli, Elisa Anfuso, Matthias Verginer, Roberto Ferri, Davide Frisoni ve Antonio Sannino. Aynı zamanda Galeri Selvin is İtalya'nın öenmli galerilerinden Liquid Art Systems ile ortak olarak çalışmaktadır.

Sergilerin belgelenmesi amacıyla galeri olarak sanatla ve sanatçılarla ilgili olarak hazırlanan yayınlarla, sanatsevere görsel izlenimlerin yanında kalıcı tatların da sunumuna özen gözterilmiştir. Habip Aydoğdu, Fahrettin Baykal, Fırdavsi Feyzullah, Mevlüt Akyıldız, Can Göknil, Neşet Günal, Abidin Elderoğlu gibi sanatçı kitapları ile Önder Şenyapılı'nın "Resim Satın Alımında Ölçütler" ve "Mail Art Project" katalogları gibi...

1995 yılında Galeri Selvin, 10. kuruluş yıldönümü kutlamaları nedeniyle yurt dışında yaşayan yabancı sanatçıları topluma tanıtmak ve sanat ortamımızın varlığından yurt dışına bir takım mesajlar iletmek düşüncesinden hareketle "Posta ile Sanat / Mail Art" başlığı altında özel bir etkinlik düzenlemiştir. Türkiye'de ilk defa düzenlenen "Posta ile Sanat Sergisi" ile beş kıtadan çeşitli tekniklerle oluşturdukları yapıtlarını gönderen ikiyüz sanatçı Galeri Selvin'in çatısı altında toplanarak Türk sanatseverleri ile buluşmuştur. Bu sergi aynı yıl İzmir'de tekrarlanmış daha sonra toplanan tüm eserler Belçika'daki "Mail Art" müzesinin koleksiyonuna Galeri Selvin tarafından gönderilmiştir.

2015 yılında 30. yılını kutlayan Galeri Selvin farklı mekanlarda farklı etkinliklere devam ediyor.

Galeri Selvin Yayınları
1987 Fahrettin Baykal
1988 Habip Aydoğdu
1995 Mail Art Projesi
1995 Önder Şenyapılı
2000 Can Göknil
2000 Mevlüt Akyıldız (Heykel)
2000 Mevlüt Akyıldız (Camaltı)
2001 Firdavsi Feyzullah
2001 Neşet Günal (Desen)
2004 Bedri Rahmi Eyboğlu
2004 Berna Türemen
2004 Nadide Akdeniz
2005 Abidin Elderoğlu
2005 Haşim Nur Gürel
2008 Cemal Bingöl
2009 Bihrat Mavitan
2009 Malik Bulut
2012 Neşet Günal (Desen)
2008-2009-2010 Sanatartkunst Gazetesi