BİHRAT MAVİTAN
"YEŞİL KÜFLÜ HEYKELLER"
SCULPTURE EXHIBITION