TAN MAVİTAN
"GÖLGESİ DÜŞEN HİSLER"
SCULPTURE EXHIBITION