Aydemir Ökmen

Akademik eğitimine 1969 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde başlayıp 1974 yılında Devrim Erbil atölyesinden mezun olan Aydemir Ökmen'in fazla kişisel sergi açmamasına karşın yaşadığı çağ ve ülkenin çalkantılı süreci ile birebir örtüşen üretken bir sanat hayatı olmuştur. Ökmen, soyut figüratif resimlerinde, gündelik hayata ve güzelliğe özgün bir yaklaşım getiriyor.