Nail Payza (1920 - 1996)

Temel sanat bilgilerini Abidin Elderoğlu ve Arif Kaptan atölyelerinde aldı. Yağlıboya resmin yanında, özellikle 1980’li yılların sonuna doğru, özgünbaskı resme yöneldi. İlk kişisel sergisini 1953’te açtı. Daha sonra yerleştiği ABD ve Kanada’da sergiler yaptı. 1974’te Türkiye’ye döndü. Asıl mesleği olan biyokimya profesörlüğünden emekli olduktan sonar 1985 itibariyle özgünbaskı tekniğine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. 1988’de Sanat Kurumu (Özgünbaskı Resim) ödülünü kazandı.

Yurtdışında açtığı sergilerden seçmeler:
1958 Saskatoon Sanat Galerisi – Saskatchewan, Kanada
1959 Regina Halk Kütüphanesi Galerisi Kanada
1963 Encores Galerisi-Buffalo, NY
1965 Lynn Kottler Galerisi, NY
1967 Guild Tiyatrosu-New York City, NY
1968 Gloria Luria Galeri – Miami, FL
1968 Avanti Galeri – New York City, NY
1968 St. Clement’s Kilisesi – New York City, NY
1983 Aston Üniversitesi Galerisi – Birmingham, UK
1984 Birmingham Üniversitesi Galerisi, UK
1985 Bloomsbury Galeri – Londra, UK
1986 Totteridge Kütüphanesi Galerisi – Londra, UK
1989 Rivardale Art Galery - NY
1993 National Association of Advancement of Science Galerisi – Washington DC

Boya resimlerinde, geometrik yoruma uyarlanmış, daha çok da soyut biçim anlayışına göre oluşturulmuş büyük renk parçaları yer alır. Buna karşılık ağaç baskı resimlerinde, Doğu efsanelerini ve Anadolu mitolojisini simgesel anlatımlar halinde yorumlama çabası ağır basar. Birbirini değişik açılardan, değişik doğrultularda kesen, ya da bir formun oluşumuna olanak veren çizgi ritmiyle, boyanın salt pentür değerini dışa vurmayı amaçlayan renksel bölmelerin mesajını, ortak bir payda altında toplayabilen bu resimler, bizim çağdaş sanatımızda 1950’li yıllarda etkinlik aşamasına varmış olan soyutçu biçim anlayışını, yeniden canlandırma girişimi olarak da tanımlanabilir.