ALİ İSMAİL TÜREMEN
RESİM SERGİSİ

Ülkemizin değerli resim, gravür ve heykel sanatçılarından Ali İsmail Türemen, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenim görmüş ve 1968'de mezun olmuştur, Günümüzde EAÜ Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu Seramik Bölümü'nde yüzeysel tasarım, MÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Görüntü ve Sahne Sanatları Bölümü'nde de temel sanat eğitimi dersleri vermiştir, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kurucu hocalardındandır.

Yapıtlarında ilk kez 1970'lerin ortasında beliren "mavi figür", 1970'lerin sonuna doğru vazgeçilmez bir öge durumuna gelmiştir. Türemen, figürü temel aldığı yapıtlarında iri, erkeksi bedenleri mavinin çeşitli tonlarıyla hacimlendirmiş, ayrıca bu bedenleri neredeyse delip geçen renkli ya da yaldızlı grafik çizgilerden yararlanmıştır.

Türemen, eserlerindeki mavinin sınırsızlığını anlatırken, “Mavi benim için özgürlük ve bilgeliktir. Hayatın her yerindedir, deniz deseniz bulutlar, bulut deseniz toprak, toprak deseniz o koca çayırlar küser. Mavi sınırlandırılamaz. Hem de çok doğurgandır, beni sevgiyle ileri taşır. Her renk taşımaz, sarıya ne yapsanız taşımaz” diyor.

Sanat; hayatı nasıl kavramamız gerektiğini, özgürlük hissini, bazı tutkuların dışa vurulmasını, içimizdeki çatışmaların dile gelmesini kısacası yaşamı en iyi ve en anlamlı bir şekilde duyumsamamızı sağlar.

Resim tarihine baktığımızda insan anatomisi sanatçıların daima vazgeçilmezidir. Eski Yunan'da tanrıların anatomik güzellikleri, ölçüleri çağlar boyu model oluşturmuştur. Çıplaklıkla nü arasındaki farka değinmek önemli. Kenneth Clark'a göre "çıplaklık giysisiz kalmaktır, nü ise çıplaklığın sanatsal ifade biçimidir."

Sanatçımız Ali İsmail Türemen'in "Sözcük Sıralamaları" diye söz ettiği şiirlerinin yanı sıra 1960-1990 dönemi nü resimlerinin bir bölümünü sizlerle paylaşarak onun sevgiyle bakan güzel yüreğini, duygu yüklü eserlerini sergilerken doğmuş olduğu Mayıs ayında özlemle anıyoruz.

Ali İsmail Türemen'in "Utangaç Şenlik" isimli sergisini 24 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında Arnavutköy Galeri Selvin'de izleyebilirsiniz.