UĞURAL GAFUROĞLU
"ZAMAN TÜNELİ"
RESİM SERGİSİ

Uğural Gafuroğlu’nun camaltı tekniğiyle yaptığı eserlerinin sergileneceği "Zaman Tüneli" sergisi 15 Aralık- 15 Ocak tarihleri arasında Abdi İpekçi No:38 Nişantaşı Galeri Selvin’de kapılarını açıyor. Kağıt ve tuvale yapılan resimlerin tam tersine çalışma yöntemiyle yapılan camaltı tekniğini kullanan Gafuroğlu, eserlerinde kendi geliştirdiği tekniklerle bizleri renkli ve zengin bir dünyaya götürüyor.strong>

1986’den beri tuval, ahşap, çakıl taşı, kayrak taşı, cam kütle gibi çeşitli malzemeler üzerine resim yapan Gafuroğlu, son 15 yıldır da farklı bir teknikle ürettiği camaltı tekniğiyle resim yapıyor.

Camaltı resim sanatının en belirgin özelliği camın arka yüzeyinin boyanması. Uzaktan bakıldığında kağıt ya da tuvale yapılan resimlere benzese de, çalışma yöntemi bu resimlerin tam tersine işliyor. Yaygın resim sanatından tek farkı, desenlerin camın arka yüzüne yapılması değil. Aynı zamanda çizim ve boyama sıralaması da tam tersine yapılıyor.

Halk sanatının en zarif örneklerinden biri olan camaltı resim sanatı, kimi zaman mitolojilerle, kimi zaman efsanelerle ve masallarla dilden dile büyüyerek zenginleşti. Hikayeler, tarih boyunca kültürleri yaşatan ve çoğaltan bir değer oldu. Camaltı resmi de, hikayelerle beslenip günümüze kadar uzadı.

Sanat Tarihçisi, eleştirmen Özkan Eroğlu Uğural Gafuroğlu resimleriyle ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirmiştir;

1980 li yıllardan bugüne gelen resim serüveni içerisinde hep kendi özüne ve kişiliğine dayanan saf, çocuksu ve hümanist heyecanların en iyi anlatımcısı oldu ...

Resmin boyaya ve tuvale dayanan geleneksel malzeme zincirine doğadan aldığı yeni malzemeleri ve konuları ekleyerek farklı açılımlara cesaretle yöneldi. İster tuval olsun, isterse taş/çakıl taşları, ahşap veya camaltı resimleri, devamlı araştıran ve üreten kişiliğinin titizliği ve sabrının verdiği güçle yorulmadan üreten sanatçının, naif anlayışının ürünleri için yeni denemelere imkan sağlamıştır.

Dar alanda kısa paslaşmaları temelde bünyesinde barındıran, "cam altı boyutuyla geleneğe", "parça-bütün ilişkisi ve yapıt farklı kavram, strüktür, elemanlara dayalı bir gerçekliktir" gibi yanlarıyla da modern bir söyleme ayak uyduran Uğural Gafuroğlu'nun kompozisyonlarında, hemen her şeyi imge boyutunda yakalayabilme ve anlamlandırma şansına sahipsiniz bir izleyici olarak...

Bir ironi, yani ince alay; humor, yani gülmece, yanı sıra toplumsal eleştiriyi dile getiren imge kullanımları ve bunların hemen hepsi, Uğural'ın çalışmalarında kendini ortaya koyuyor.

Selvin Gafuroğlu - Kotasyon

"Cam altında resim yapma geleneği kimin tarafından ve nasıl başladığı bilinmemekle beraber, bu resimler bir dönemin kahvehanelerinde, berber dükkanlarında, gelin kızların çeyiz aynalarında canlı, coşkulu rekleriyle yer almıştır.

Gelenekler devamlı olarak yeni araçlarla geleceğe taşınmaktadır. Uğural Gafuroğlu bu sergisinde de hem bu geleneği sürdürüyor hem de kendisine özgü tekniklerle ve ünlü ustalara atıflarda bulunurak bizi renkli ve zengin bir dünyaya götürüyor."

Uğural Gafuroğlu'nun sergisi "Zaman Tüneli", 15 Aralık - 15 Ocak 2021 tarihleri arasında Abdi İpekçi Caddesi No:38 Nişantaşı'nda ziyaret edilebilir.