MERSAD BERBER
"MASALSI DİYALOGLAR"
RESİM SERGİSİ

Galeri Selvin, 17 Mayıs - 17 Haziran tarihleri arasında Bosna-Hersek sanatının 20. yüzyılın ikinci yarısındaki en önemli temsilcilerinden Mersad Berber’in “Masalsı Diyaloglar” isimli resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Mersad Berber, Bosna-Hersek ve Yugoslav sanatının 20. yüzyılın ikinci yarısındaki en önemli temsilcilerinden biridir. İfade gücü ve eşsiz yeteneği sayesinde yerel sanat çevresini çağdaş Avrupa ve dünya sanatının bir parçası haline getiren Berber, Bosna-Hersek’in çağdaş kültür tarihinde son derece dinamik bir döneminde yaşamıştır. 1960’ların başlarında Lübliyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenci iken Prešeren Ödülü’ne layık görülen Mersad Berber'in eserleri ilk kez 1961 yılında dönemin saygın sanat etkinliklerinden biri olan Lübliyana Grafik Sanatlar Bienali’nde, dünyanın önde gelen çağdaş grafik sanatçılarının eserleriyle birlikte sergilendi. Berber’in erken dönem çizim ve baskılardan oluşan eserleri, teknik açıdan akademinin etkilerini, tematik olarak ise kültürel geleneklerinin modern bir görsel ifade ile aktarılmasına duyduğu ilgiyi yansıttı.

Farklı kültürler ve gelenekler arasında bağ kurmasını sağlayan eşsiz yeteneği ve tarihsel deneyimin derin katmanlarına inen zekasıyla Berber, Antik dönem, Bizans, Ortaçağ, Rönesans, Barok, Art Nouveau ve Modernizmi birlikte kaynaştırdı, Doğu ve Batı’yı sentezleyerek ona özel bir nitelik kazandırdı.

Başta Bosna-Hersek olmak üzere, 1990’lardaki savaşta yaşanan tüm trajik olayların işlenişi, Srebrenitsa temasıyla birlikte Berber’in yapıtlarında doruk noktasına ulaştı.

2012 yılında hayatını kaybeden ve Rönesans’tan Art Nouveau’ya Avrupa güzel sanatının ustalarından ilham alan sanatçı, eserlerinde Velázquez, Ingres ve Klimt gibi sanatçıların yanı sıra Yugoslav ressamlar Bukovac ve Jurkić ile kurduğu diyaloğun izlerini yansıtıyor.

Sanatsal yeteneği ve ustalığı sayesinde en saygın müze ve galerilerde eserleri sergilenen bu kuşaktan az sayıda sanatçıdan biridir.

Beste Gürsu küratörlüğünde hazırlanan bu sergide ki resimlerde, Dubrovnik çiçeklerini görüyoruz. Esasen onlar, giderek güzelleşen Dubrovnik kadınları. Aslında Mersad Berber, bu kariyerine Dubrovnik’teki güzel kadınları resmederek başlamış. Çiçek açan, kadınların güzelliğinin gelişimi ve değişiminden esinlenmiş. Bazı eserlerde de atları görüyoruz. Mersad Berber, çizdiği Bosna atları ile de bilinir. Berber, Osmanlı İmparatorluğu’ndan ve Bosna Hersek’te uzun yıllar süren hakimiyetinden etkilendiği eserlere de imza atmıştı. Yani bütüne baktığımızda hem Avrupai hem Osmanlı kültürünü harmanlayan bir seri ile karşılaşıyoruz. Onun resimlerinde tüm bunları bulabilirsiniz.

Bosna’nın masalsı manzaralarına yaptığı seyahatlerin etkisindeki derin, mat beyazlardan, Srebrenitsa’nın karanlık, korkunç çukurlarına geniş bir yelpazedeki eserlerinin ön plana çıktığı sergi, 17 Haziran tarihine kadar Arnavutköy Galeri Selvin'de görülebilecek.

Galerimiz Pazar günleri hariç 11.00-19.00 saatleri arasında açıktır.