BİR KOLEKSİYONDAN SEÇKİLER
RESİM SERGİSİ

Bir döneme ışık tutan Türk resminin önde gelen isimleri ve çağdaş sanatın önemli temsilcilerinin yer aldığı "Bir Koleksiyondan Seçkiler" isimli karma resim sergisi Arnavutköy Galeri Selvin ev sahipliğinde 7-29 Şubat tarihlerinde sanatseverleri bekliyor.

Sergide eserleri yer alan sanatçılardan bazıları; Celal Uzel, Eşref Üren, Hikmet Onat, Mehmet Güreli, Mübin Orhon, Nedim Günsur, Orhan Peker, Turgut Atalay ve Ziya Keseroğlu'dur.

Resim sanatının geleneksel temalarına dayanan bir gelişim çizgisi izlemenin yanı sıra, 1914 kuşağı empresyonizminin ışık ve biçim anlayışından etkilenmiş; ışığın, biçimleri yalayarak geçtiği; yumuşak fırça darbelerinin birbiriyle kaynaştığı bir üslup benimseyen Celal Uzel,

Üç kez "Devlet Resim Ödülü" almış, eserleri yurt dışında Venedik, Paris, San Francisco ve Atina'da uluslararası sergilerde yer alan gerçek bir izlenimciliğe sahip, duygulu, şiirsel bir peyzaj resminin en iyi temsilcilerinden Eşref Üren,

Gerçek bir İstanbul tutkunu olan, kentin çeşitli yerlerinden özellikle de Boğaziçi kıyılarından empresyonist üslupla betimlediği İstanbul manzaraları ile tanınan, Boğazın ışıklı suları, geniş ve dinamik fırça vuruşlarıyla, parlak renk lekeleri tuvallerine yansıtan resimleriyle Hikmet Onat,

Sanatın farklı dallarında yaratıcılığını uzun yıllardır başarıyla gösteren sanatçımız Mehmet Güreli,

Türk soyut resim sanatının öncülerinden Mübin Orhon,

1950 kuşağının yöresel nitelikli sanatçılarından ve çağdaş Türk resminin özgür yenilikçi temsilcilerinden Nedim Günsur,

Halk sanatı kültürünü ve Batı sanatı etkilerini kendine özgü, özgürlükçü üslubuyla birleştirerek Türk resim sanatı içinde kendini farklı bir noktaya ulaştıran Orhan Peker,

Toplumcu, gerçekçi resim anlayışını benimseyen Turgut Atalay,

Kendi özgün anlayışını oluşturarak hiçbir akıma bağlı kalmadan çalışmış. Nesnelerin plastik değerleri üzerinde yoğunlaşmış, renk ve biçimi geri plana atmış. Az sayıda renk kullanarak daha çok bu renklerin ton farklılıkları ve uyumlarını yakalayan, lirik bir atmosferin egemen olduğu kişisel üslubu ile doğayı şiirsel bir anlatımla resmeden Ziya Keseroğlu.

Sergiyi 7-29 Şubat tarihleri arasında Arnavutköy Galeri Selvin'de görebilirsiniz.