SERDAR KAYNAK
"BELİRSİZLİKLER VOLUME II"
HEYKEL SERGİSİ

Serdar Kaynak, 1977 yılında Çorum’da doğdu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden mezun oldu. Yurt içinde 5 kişisel sergi açtı. 40’a yakın karma sergiye katıldı. Uluslararası heykel sempozyumlarına da katılan sanatçı 2008'de ÇORUMSİAD tarafından yılın başarılı sanatçıları dalında özel ödül aldı. 2012'de Devlet Resim ve Heykel Yarışması Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesi olan sanatçı çalışmalarına Çorum’da bulunan atölyesinde devam etmektedir.

Madde-form-fonksiyon üçlüsünün bileşkesini önemli ve gerekli bulan sanatçı, heykellerinde maddenin doğasına sadık kalarak, onları zorlamadan düşsel gerçeklerden nesnel gerçeklere dönüştürmenin yollarını arar. Oluşturmaya çalıştığı ikilemlerde biçim kontrastlıkları arasındaki denge güçlü bir ifade oluştururken, dingin ama iç dinamizminden aldığı enerjiyle, hareket etkisi sağlar. Heykel de ne, niçin gerekiyorsa öyle düşünür ve bunu denerken hiçbir şeyden kaçınmaz. Heykellerini isimlendirmesi de kendisinin yaşam içindeki ve karşısındaki tavrının ipuçlarıdır. İnsandan, zamandan ve tarihten yanadır. Sanatçı, yeniliği ve değişimi savunurken, savrulup giden zaman içinde ve sanallaşan bir dünyada, soyut değerleri heykelleştiriyor, içinde bizi bulduğumuz; zamanla değişerek ve gelişerek...

BELİRSİZLİKLER VOLUME II sergisi ile ilgili şöyle bahsetmektedir;

Bir önceki sergisinde “belirsizliğin” gelecek zamanla, geçmiş zaman arasında ince bir çizgi olduğunu savunan ve bu doğrultuda doğru kararlar alabilmek için, bugünü değil yarını düşünmenin önemine dikkat çekmişti. Volume II’de kendi iç belirsizliklerini yeniden sorgulayan, düşünme ve biçimlenme arayışını, yaşamın sürekliliği ile özdeş kılan ve şartlara bağlı olarak yaratmış olduğu maddi olumsallığını öznel kılıyor. Hâlihazırı unutmaya çalışmaktansa, tekrar edebilme cesaretiyle, belirsizliğe ışık düşürüyor. Bir başka deyişle, gerçek olanın ve kendi varlığının ciddiyet kapısını aralıyor. Sanatçı eklemeleriyle bir önceki sergisini yeniden gündeme alırken, her şeyin çok hızlı değiştiği bu sanal dünyada soyut değerleri heykelleştirmeye devam ediyor.

Serdar Kaynak’ın “Belirsizlikler Volume II” isimli heykel sergisini 6- 30 Mart tarihleri arasında Galeri Selvin 2’de görebilirsiniz.

Galerimiz Pazar günü hariç diğer günler 11:00 - 19:00 saatleri arasında açıktır.