MALİK BULUT
"BULUTLARIN ÜSTÜNDE"
HEYKEL SERGİSİ

Malik Bulut " Bulutların Üstünde" isimli 18.Kişisel sergisinde ilk kez mermer ile metalin ilişkisine farklı bir biçimde yaklaşarak bir kanadın uçuşundaki hafifliği bulutlara ve ötesine taşıyor.

Bulut, hafifliğe yüklediği anlamları mermerin ağırlığının dolayımından izleyiciye sunuyor.

2000 yılında Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümünden mezun olan sanatçı, 2000-2004 yıllarında Heykeltraş Mehmet Aksoy'a asistanlık yapmıştır.

2013 T.C.Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Madalyası, 2012 Toplumsal Eğitim ve Gelişim Derneği Ödülü, 2009 Ege-Art Heykel Çalıştayı Ödülü ve 1999 Çukurova Üniversitesi Heykel Yarışması Birincilik Ödüllerine sahiptir.

Malik Bulut'un "Bulutların Üstünde" ismini verdiği heykel sergisi 7 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında Galeri Selvin'de izlenebilir.

Galerilerimiz Pazar günleri hariç 11:00 – 18:30 saatleri arasında açıktır.