GÜLGÜN BAŞARIR
"HERHANGİ ŞEYLER"
RESİM SERGİSİ
14 - 31 Ocak 2016

Gülgün Başarır, Ödemiş-İzmir doğumludur. 1966 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nü bitirmiştir. Ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapmıştır.

Sergisi ve eserleri hakkında,

"Herhangi şeyler" isimli bu sergimde, birbiri ile ilişkilendirilmiş farklı konuları farklı şekilde ifade etmeyi seçtim.

Donalt Kuspit "Sanatın Sonu" kitabında, "Kimi insanlar site adı verilen birbirinin aynısı konutları beğenmediklerini söylüyorlar ama , sanat galerilerindeki birbirinin aynı sıra sıra kutulara hayranlıkla bakıyorlar." sözü farklı konuları seçmemde yol gösterici oldu. Çünkü ben de galerilerdeki birbirinin aynı resimleri artık görmek istemiyorum. Sanat eseri, bir konunun ömrü billah tekrarı ile değil, sanatçının tuval üzerindeki eyleminin tekrarı ile oluşur.

Sergide yer alan resimler, var olan dünyanın görünürlük kazanan imgeleri olduğu kadar, olmakta olanın arayüzüdür. Görünür olan her şey, içinde hakikati saklıyorsa hissederek sezerek bu görüntüler aracılığı ile resme dahil olunabilir.

Sanat kendini kendinde saklayan olarak, her zaman gizemini korusa da, sadece konusuyla değil malzemesiyle, resmin beklediği renkle, sanatçının tuval yüzünde bıraktığı izle, insana dokunur. Seçtiğim konular, hem dış gerçekliğin bir ürünüdür hem de kendi öznelleğimin.

Resimlerin her birinde farklı bir armoni kullanılması, resmin beklediği rengin seçilmesiyle ilişkilidir. Resimde kullanılan monokrom renk, imgenin gücüyle dolar. Bazı resimlerde monokromu bozan kırmızı renk resmin elemanıdır ve farklı imgelere karşılık gelir. Resimlerde, tek büyük bir düzlem ve sonsuz tek renk kitlesi farklı etkilerin, izlenimlerin, farkındalıkların algılanmasının gösergesidir. Yaşanmış ve yaşanmakta olanın göstergesi olan doku tuval bedenini bir kabuk gibi örter, tıpkı bizi örten bastıran sıkan her şey gibi. Malzemenin olanakları içinde hedefim, çoşkuyla bir duyum bileşiği yaratmaktadır. Ancak o zaman sanat eseri hayatiyet kazanır.

Yaratma, elin maharetinin bir göstergesi değil, tam tersi karşılaşmalarla ortaya çıkan, kaygıyla yoğrulan, kendini verişle ifadesini bulan bir süreçtir.

Sergi 14-31 Ocak 2016 tarihleri arasında Galeri Selvin’de ziyaret edilebilir.

Galerimiz Pazar günleri hariç 11:00 – 19:00 saatleri arasında açıktır.