SERDAR KAYNAK
"DÜALİTE"
HEYKEL SERGİSİ

Serdar Kaynak, “Düalite” isimli kişisel sergisinde, ikilik, ikileme, ikilem, ikili denge gibi unsurlara yoğunlaşıyor. Serginin biçim yaklaşımını bu doğrultuda kurgulayan, doğadaki, evrendeki karşıtlık dengesini tamamlayıcı bir unsur olarak oluşturmaya çalışıyor. Konunun içerdiği anlamlar bakımından bir bağlam olarak zıtlığı, karşıt olmayı, çelişki yaratabileceği duygusal bir yaklaşımla biçimlendiriyor.

Düalite, hayatın her alanında iken, zıtlık-karşıtlık açısından hayatın içinde önemli bir denge oluşturuyor. Konuya tabi olan “Hayat Ağacı” bireyin zihinsel, düşsel bir çatışmanın ardından yaşadığı değişim ve dönüşümün mührü gibidir.

Sergide yer alan heykeller, sanatçının ele aldığı karşıtlıklar doğrultusunda, diyalektik olarak değil, bütünün olguları, birbirlerine olan akışı, zamanı gündeme getiren bir devinim, bir bağlılık olarak anlaşılabilir.

1977 yılında Çorum’da doğan Serdar Kaynak, 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden mezun oldu. 2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programına başladı. Yurt içinde 6 kişisel sergi açtı. Birçok karma sergi, fuar ve sempozyumlara katıldı. 2014 T.C. Kültür Bakanlığı 72. Devlet Resim ve Heykel Yarışması "Başarı Ödülü" Ankara, 2012 T.C. Kültür Bakanlığı 71. Devlet Resim ve Heykel Yarışması “Başarı Ödülü” Ankara, 2008 ÇORUMSİAD yılın başarılı sanatçıları dalında özel ödülü verilmiştir. Kamusal alanlarda, müze ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, çalışmalarına İstanbul’da bulunan atölyesinde devam etmektedir.

Sergi 6 - 30 Mayıs 2015 tarihleri arasında Galeri Selvin’de ziyaret edilebilir.

Galerimiz Pazar günü hariç diğer günler 11:00 - 19:00 saatleri arasında açıktır.