GÖZDE AYLİS ÇİÇEK
TANIDIK YÜZLER, FARKLI RUHLAR
HEYKEL SERGİSİ

Yüzler çoğu kez ifadelerimizi ve davranışlarımızı gizler. Bu durum bireyin yaratma sürecinde ortaya çıkar. Yaratıcı edinim uygulama süreçleriyle bir dışavuruma dönüşür ve sonuçlanır. Yaratma ediniminin ortaya çıkması için bir kaygı durumu gerekir. Bu kaygılar ise sürekli bir şekilde hayatlarımızda sürer.

Acının ve mutluluğun, zenginliğin ve yoksulluğun birer kaygı olarak ortaya çıktığı çalışmalarda kaygılardan doğan imgeler donmuş birer hal alır. Bu imgeler gerçeklikten kopmuş gibi görünselerde arkalarında bir çok durumu gizler. Beden, beden ifadeleri ve an bu anlamda çalışmalar için önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda bu anların içinde sıkışan birçok ifade sessiz bir haldedir. Bu sessiz ve donmuş ifadeler bir yakarıştan ve acıdan başka bir şeyi ifade edebilir mi?

Tüm sözel tavırların sessiz tanıklarıdır yüzler. Karşılaştığımız her yüzde bir anı biriktirmişçesine hep tanıdık gelir suretler. Aslında hayatı cazip kılan zamana sıkışmış suretlerimizdeki özün ta kendisi değilmidir?

Sanatçı hakkında;

Gözde Aylis Çiçek, 1994 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kayseri’de tamamladı. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite dönemi boyunca birçok karma sergilere katılmıştır. Mezun olduktan sonra Kayseri'de atölye açmış olup hala devam ettirmektedir. Aynı zamanda  2013 ten bu zamana kadar sanatçı Mahmut Karatoprak’ın asistanlığını yapmaktadır.

Sergi 17 Mart - 8 Nisan tarihleri arasında Galeri Selvin Arnavutköy'de ziyaret edilebilir.